Foto tečaj

April 26-26

Dentalna fotografija danas je nezaobilazni dio analognog i digitalnog planiranja protetskih i restaurativnih radova. Na fotografskom tečaju proći će se osnove fotoaparata i pripadajuće foto opreme potrebne za dentalnu fotografiju. Polaznici će proći cijeli protokol fotografiranja od portreta, intraoralnih fotografija do fotografiranja modela. Sve faze proći će se teoretski i praktično kako bi se dentalna fotografija sto vise primijenila u svakodnevnom kliničkom radu.